Trong trí tuệ nên sáng suốt

Trong trí tuệ nên sáng suốt rộng rãi, trong đạo đức nên thanh bạch, trong cơ thể nên sạch sẽ.

Xem Thêm Tác Giả Chekhov (Nga)

  • trung

    ngẫm mà thấy đúng!