Trong tình yêu

Trong tình yêu, đàn bà thường đi rất xa hơn đàn ông, nhưng đàn ông lại bền bỉ hơn trong tình bằng hữu.

Xem Thêm Tác Giả La Bruyere