Trong tình bạn

Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • totainanghn

    trinh hai nang