Trong số các quốc vương

Trong số các quốc vương, có rất ít người là người không đáng bị mọi người lật đổ.

Xem Thêm Tác Giả Napoleon (Pháp)