Trong những

Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian.

Xem Thêm Tác Giả Belinsky (Nga)