Trong đời người đàn bà

Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên, đó là khi họ bắt đầu yêu và khi họ bạc tóc.

Xem Thêm Tác Giả Danh Ngôn Ba Lan