Trời sinh con gái đoan trang

Trời sinh con gái “đoan trang”.

Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa.

Trời sinh con gái “khó cưa”.

Ga lăng,sành điệu mắc lừa như chơi