Trời sẽ giúp

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau.

Xem Thêm Tác Giả La Fontaine

  • Hung luong

    Vì tình bạn có thể nuôi dưỡng được tình yêu.