Trí tưởng tượng

Tình yêu là một thứ vải mà trí tưởng tượng đã thêu hoa.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire