Trí tuệ của con người

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.

Xem Thêm Tác Giả W.Gơt