Trí tuệ

Trí tuệ chỉ quyết định bởi một việc, chính là tư tưởng giỏi điều khiển mọi thứ.

Xem Thêm Tác Giả Heraclitus (Hy Lạp)