Tri thức làm người ta khiêm tốn

Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh