Trí nhớ

Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare