Trai yêu thiếp mọn

Thế sự, trai yêu thiếp mọn
Nhân tình, gái nhớ chồng xưa.

Xem Thêm Tác Giả Nguyễn Trãi