Trái tim tan nát

Kẻ thù không thể làm cho trái tim bạn tan nát, nhưng chính những người mà bạn yêu quý có thể làm điều đó.

Xem Thêm Tác Giả J. Cray