Trái tim rộng lớn

Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn.

Xem Thêm Tác Giả Maggy