Trái tim ngây thơ

Một trái tim ngây thơ là một vật dễ vở, chỉ một lời thề nguyền gian dối có thể làm tan nát nó.

Xem Thêm Tác Giả Bulwer Lytton