Trái tim không có một vết nhơ

Khó mà dọa nổi trái tim không có một vết nhơ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare