Trái tim hoàn hảo

Có những cơ thể vẹn toàn, những khuôn mặt tuyệt đẹp. Chưa hề có trái tim hoàn hảo.

Xem Thêm Tác Giả Paul Géraldy