Trái tim của phụ nữ

Trái tim của phụ nữ là một phần của thiên đường, nhưng cũng như bầu trời, nó thay đổi ngày đêm.

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron