Trái tim của đàn ông

Con đường đến trái tim của đàn ông xuyên qua bao tử của họ.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Phương Tây