Trái tim càng phong phú

Càng hấp thụ, tâm trí càng sung túc. Trái lại, càng đem cho, trái tim càng phong phú thêm.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo