Trái tim bạn là một đóa hồng

Trái tim bạn là một đóa hồng

Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga

  • Xuanduongthenhut

    bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người