Trái tim

Mọi tư tưởng vĩ đại điều được xuất phát từ trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Vauvenargues