Trái tim

Lời nói chân thành thì đi đến tận trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lan hạ mai

    tuyệt vời lém