Trái tim

Trái tim của người điên ở trong miệng.
Miệng của người khôn ở trong trái tim.

Xem Thêm Tác Giả B.Franklin

  • Hoàng Nguyễn

    Bài viết cho ta kiến thức rất bổ ích , đáng học hỏi . Ths !