Trái tim

Con tim cảm nhận được điều mà đôi mắt không thể thấy.

Xem Thêm Tác Giả AL. Gazal