Trái tim

Lí trí tìm kiếm, nhưng chính con tim mới tìm thấy.

Xem Thêm Tác Giả George Sand