Trái tim

Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí.

Xem Thêm Tác Giả T. Fontane