Trái tim

Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm thường để lạc con tim.

Xem Thêm Tác Giả Théognis