Trái tim

Nếu tôi là Thượng đế, tôi sẽ thương hại cho con tim của muôn người.

Xem Thêm Tác Giả Maurice Maeterlinck