Trái tim

Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu biết được.

Xem Thêm Tác Giả Blaise Pascal