Trái tim

Khi những nếp nhăn hiện hình trên trán, chớ cho chúng hiện hình trên trái tim ta.

Xem Thêm Tác Giả J. A. Garfield