Trái tim

Không có bầu trời ủ dột, nếu trái tim ta tỏa sáng.

Xem Thêm Tác Giả Charles Churchill