Trái tim

Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại mù quáng, lúc đó phải tìm kiếm với con tim.

Xem Thêm Tác Giả Saint Exupery