Trái tim

Không có gì dịu dàng và cứng rắn như trái tim.

Xem Thêm Tác Giả G. CH. Lichtenberg