Trái tim

Có những điều được lặp lại cho đôi tai, cho lí trí, nhưng không có điều lặp lại cho trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Chamfort