Trái tim

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Điều cốt yếu thì mắt chẳng hề thấy.

Xem Thêm Tác Giả Saint Exupery