Trái tim

Cái gì chiếm được tim ta, phải được ta yêu quý.

Xem Thêm Tác Giả Prior