Trai khôn lấy được vợ hiền

Đóng góp bởi dk

Trai khôn lấy được vợ hiền.
Như nhặt được tiền như trúng được lô.