Trái đất tròn

Nhungngiunhau

Vì trái đất tròn nên hãy tin rằng : Những người yêu thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ về lại bên nhau