Trách nhiệm trong tâm hồn

Trong vũ trụ, ta chỉ biết hai thứ đẹp nhất: sao trên đầu và cảm giác trách nhiệm trong tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Kant (Đức)