Trách nhiệm đối với chính bản thân mình

Trước khi bạn nghĩ về việc chỉ tay hoặc ra lệnh cho người khác – Hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta phạm lỗi và tất cả chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống

  • http://violet.vn/chanhct7 chánh

    ý nghĩa cuộc sống. hay lắm

  • lưu ly tím

    rất có ý nghĩa các bạn ạ!