Trả thù một người đàn ông

Nếu muốn trả thù một người đàn ông, hãy gửi hắn cho một người đàn bà đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Á Rập