Tôn trọng

Ai không tự tôn trọng bản thân mình, thì cũng sẽ không được người khác tôn trọng.

Xem Thêm Tác Giả N.Caramdin