Tôi thích

Tôi thích những người đàn bà không dĩ vãng, và những người đàn ông có tương lai.

Xem Thêm Tác Giả Wells