Tôi nói với cuộc sống

Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

  • http://www.facebook.com/mitgiai Hữu Quân Phan

    Rat y nghia

  • Nguyễn Văn Nguyên

    Cuộc sống……………………….