Tôi không biết

Rất ít người, và hơn nữa chỉ những người tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành: Tôi không biết.

Xem Thêm Tác Giả D.Pi-xa-rep