Tôi đã sai

When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong”. When a loser makes a mistake, he say, “It wasn’t my fault”.
Một người thắng cuộc khi phạm lỗi nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không phải là lỗi của tôi”

Xem Thêm Tác Giả Anonymous