Tôi đã học được rằng…

Tôi đã học được rằng…
Không nên ghét bỏ ai đó chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ chính lòng căm ghét đó.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống